Socialinė atsakomybė

AB „Vilma“ siekia gaminti tik kokybiškus gaminius, gamybai naudoti sertifikuotas žaliavas, kurti saugią, sveiką ir etikos principais pagrįstą darbo aplinką ir tausoti gamtą. Skiriame tolygų dėmesį ekonominiams, aplinkosaugos, socialiniams ir valdymo tikslams.

Ekonominiai tikslai

– Palaikome aukštą finansinį likvidumą ir aukštą nuosavo kapitalo rodiklį.
– Strategiškai diversifikuojame veiklą: pajamas auginame tolygiai kiekviename iš veiklos segmentų.

Aplinkosaugos tikslai

– Stebime aplinkai sukeliamą poveikį: skaičiuojame anglies dvideginio pėdsaką, gamtos ir energetinių išteklių naudojimą.
– 100 % gamyboje naudojame tik „žalią“ energiją.
– 100 % mūsų pakuočių pagamintos iš perdirbtų arba lengvai atsinaujinančių žaliavų šaltinių.
– 100 % plastiko atliekų yra perdirbama ir grąžinama į gamybą.

Socialiniai tikslai

– Remiame socialiai pažeidžiamas bendruomenes.
– Bendrovėje yra sudaryti ugdymo planai, nuolatos vyksta kvalifikacijos kėlimo mokymai.
– Žmonės yra lojalūs – net 78 % yra ilgamečiai darbuotojai.

Valdymo tikslai

– Kuriame korupcijai atsparią aplinką: įgyvendinta pranešėjų apsaugos sistema – informuok@vilma.lt
– Skatiname etiškos veiklos principus, kad užtikrintume bendrovės veiklos skaidrumą ir patikimumą.
– Reikalaujame lygių teisių principų įgyvendinimo įmonės veikloje.